Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerobik
Prowadzący:   Renata Fangor
     
Kontakt:  
    r.fangor@gmail.com
         
           
Kiedy i gdzie:   Wtorek 18:30 - 19:30  
  ......     Katowice, ul. Bankowa 12, sala 102
    Czwartek 18:00- 19:00  
   

 

  

..........  

 

 

 

 

 

 

Opis:

 

 

ZAPRASZAM  STUDENTÓW LAT STARSZYCH ORAZ ABSOLWENTÓW!

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.*

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ 2018/2019

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ

 

 

TBC (Total Body Conditioning), czyli trening ogólnorozwojowy obejmujący ćwiczenia wzmacniające

oraz wysiłek aerobowy, poprawia kondycję i wytrzymałość mięśniową.

W treningu wykorzystujemy ciężarki.

Poziom: dla wszystkich

Zajęcia odbywają się na sali z matami, więc ćwiczymy bez butów.

 

.........................          

Ważne:

 

Obowiązuje karnet (do nabycia w biurze AZS) 

Koszt: a) karnet semestralny 75 zł (trening raz w tygodniu we wtorek lub czwartek)

            b) karnet semestralny 125zł (trening dwa razy w tygodniu)          

            c) karnet miesięczny 25zł (trening dwa razy w tygodniu)           

 

*Zasady zaliczenia przedmiotu WF:

- wymagana obecność na 12 treningach sekcji w semestrze (możesz odrobić na drugiej grupie)

- karnet oraz legitymację AZS UŚ należy nabyć zanim przyjdziesz na zajęcia

- trenujemy dla własnej przyjemności, nie robimy sprawdzianów, nie oceniamy;) 

 

10 września 2015