Akademicki    Związek    Sportowy    Uniwersytetu  Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerobik
Prowadzący:   Renata Fangor
     
Kontakt:  
    r.fangor@gmail.com
         
           
Kiedy i gdzie:   Wtorek 19:30 - 20:30  
  ......     Katowice, ul. Bankowa 12, sala 102
    Czwartek 19:00- 20:00  
        ..........  

 

 

 

 

 

 

Opis:

 

W semestrze letnim startujemy 20 lutego! 

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.*

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ

 

 

TBC (Total Body Conditioning), czyli trening ogólnorozwojowy obejmujący ćwiczenia wzmacniające oraz wysiłek aerobowy, poprawia kondycję i wytrzymałość mięśniową.

W treningu wykorzystujemy ciężarki.

Poziom: dla wszystkich

Zajęcia odbywają się na sali z matami, więc ćwiczymy bez butów.

 

.........................          

Ważne:

 

Obowiązuje karnet (do nabycia w biurze AZS) 

Koszt: 15 zł/miesiąc (zajęcia we wtorek lub czwartek), 25zł/miesiąc (dwa dni w tygodniu)

 

*Zasady zaliczenia przedmiotu WF:

- karnet oraz legitymację AZS UŚ należy nabyć zanim przyjdziesz na zajęcia

- obowiązuje 14 obecności, przy czym dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze (niezależnie od

  powodu nieobecności), a to oznacza, że MUSISZ być na 12 treningach w semestrze

- jest możliwość odrabiania zajęć na innej grupie po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem

- trenujemy dla własnej przyjemności, nie robimy sprawdzianów, nie oceniamy;) 

 

10 września 2015