Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Biegi Przełajowe
Prowadzący:   Władysław Gurgul
     
Kontakt:   +48 669 275 606    wladyslaw.gurgul@us.edu.pl
         
           
Kiedy i gdzie:   Sobota                  10:00 - 11:30                        Katowice, ul. Bankowa 12    
  ......

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

AMP 2017/2018

 

 

 

 

   
        ..........  
   

 

 

.........................          
   

 

 

10 września 2015