AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Brydż Sportowy
Prowadzący:   Aleksander Fangor
     
Kontakt:   +48 502 172 707
    aleksfangor@gmail.com    
           
Kiedy i gdzie:   Wtorek: 17:30 - 19:00 Katowice, ul. Bankowa 12, s.133
  ...... Środa: 16:00 - 17:30  
         
        ..........  
   

 

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

AMP 2017/2018

 

.........................          
   

 

 

10 września 2015

INSTRUKTOR:

  • Aleksander Fangor

 

KONTAKT:

  • aleksfangor@gmail.com

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ
  • WTOREK 17:30 - 19:00
  • ŚRODA 16:00 - 17:30

 

ul. Bankowa 12, K-ce, sala 133

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

©2019 AZS UŚ