Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Brydż Sportowy
Prowadzący:   Aleksander Fangor
     
Kontakt:   +48 502 172 707
    aleksfangor@gmail.com    
           
Kiedy i gdzie:   Wtorek: 17:30 - 19:00 Katowice, ul. Bankowa 12, s.133
  ...... Środa: 16:00 - 17:30  
         
        ..........  
   

 

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

AMP 2017/2018

 

.........................          
   

 

 

10 września 2015