Akademicki    Związek    Sportowy    Uniwersytetu  Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergometr wioślarski
Prowadzący:   Stanisław Bonk
     
Kontakt:   +48 609 285 398
         
           
Kiedy i gdzie:   Poniedziałek 16:00 - 17:30  
  ......     Katowice, ul. Bankowa 12, Siłownia
    Środa 16:00 - 17:30  
        ..........  
   

 

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

AMŚl 2017/2018

AMP 2017/2018

 

.........................  

 

     
     

 

11 września 2015