Akademicki    Związek    Sportowy    Uniwersytetu  Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitness - trener personalny
Prowadzący:   Wojciech Chmiel
     
Kontakt:   +48 609 112 149
         
           
Kiedy i gdzie:   Poniedziałek 18:30 - 20:00  
  ......     Katowice, ul. Bankowa 12, Siłownia
    Środa 18:30 - 20:00  
        ..........  
     

Zajęcia wyłącznie dla członków AZS UŚ

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunki uczestnictwa w zajęciach i uzyskania zaliczenia należy uzgodnić z prowadzącym.

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ.

.........................