Akademicki    Związek    Sportowy    Uniwersytetu  Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futsal Mężczyzn
Prowadzący:   Aleksander Fangor
     
Kontakt:   +48 502 172 707
    aleksfangor@gmail.com    
           
Kiedy i gdzie:   Poniedziałek 19:00 - 20:30 Katowice, ul. 11 Listopada 16, Hala Szopienice
  ......      
    Czwartek          20:00 - 21:30 Katowice, ul. Wojciecha 9, SP 54
        ..........  
   

 

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

.........................          
    AMP 2017/2018 - podsumowanie

 

11 września 2015