AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Futsal Mężczyzn
Prowadzący:   Aleksander Fangor
     
Kontakt:   +48 502 172 707
    aleksfangor@gmail.com    
           
Kiedy i gdzie:   Poniedziałek 20:00 - 21:30 Katowice, ul. Wojciecha 9, SP 54
  ......      
    Wtorek          20:00 - 21:30 Katowice, ul. Wojciecha 9, SP 54
        ..........  
   

 

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

.........................          
   

AMP 2017/2018 - podsumowanie

AMŚl 2018/2019

AMP 2018/2019 Półfinał

AMP 2018/2019 Finał

 

11 września 2015

TRENER:

  • Aleksander Fangor

 

KONTAKT:

  • 502 172 707

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ
  • PONIEDZIAŁEK 20:00 - 21:30
  • WTOREK 20:00 - 21:30

 

ul. Wojciecha 9, K-ce, SP 54

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

 

©2019 AZS UŚ