Akademicki    Związek    Sportowy    Uniwersytetu  Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judo
Prowadzący:   Adam Górnik
     

Kontakt:

 

 

602 343 742
Kiedy i gdzie:   Wtorek 17:00 - 19:00   
  ......     Katowice, ul. Bankowa 12, sala 102
    Czwartek 17:00 - 18:30  
        ..........  
     

Zajęcia wyłącznie dla członków AZS UŚ

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunki uczestnictwa w zajęciach i uzyskania zaliczenia należy uzgodnić z prowadzącym.

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ.

.........................