AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Judo
Prowadzący:   Adam Górnik
     

Kontakt:

 

 

602 343 742
Kiedy i gdzie:   Wtorek 16:00 - 18:15   
  ......     Katowice, ul. Bankowa 12, sala 102
    Czwartek 16:00 - 17:30  
        ..........  
     

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

AMP 2017/2018

AMŚl 2017/2018

AMP 2018/2019

 

.........................          
     

 

11 września 2015

TRENER:

  • Adam Górnik

 

KONTAKT:

  • 602 343 742

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ
  • PONIEDZIAŁEK 15:30 - 17:00
  • ŚRODA 15:30 - 17:00

 

ul. Bankowa 12, K-ce , sala 102

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

©2019 AZS UŚ