Akademicki    Związek    Sportowy    Uniwersytetu  Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judo
Prowadzący:   Adam Górnik
     

Kontakt:

 

 

602 343 742
Kiedy i gdzie:   Wtorek 17:00 - 19:00   
  ......     Katowice, ul. Bankowa 12, sala 102
    Czwartek 17:00 - 18:30  
        ..........  
     

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

.........................