Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Kung-Fu
Prowadzący:   Damian Zwarycz
     
Kontakt:   +48 602 534 507
    damianzwarycz@o2.pl    
           
Kiedy i gdzie:   Poniedziałek 20:00 - 22:00  
  ......     Katowice, ul. Bankowa 12, sala 112
    Czwartek 20:00 - 22:00  
        ..........  

O Nas:

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

W naszej sekcji zajęcia prowadzone są w oparciu o style walki Chan-Shaolin-Si Kung-Fu i Dju-Su Kung-Fu, uzupełniane technikami z zakresu Ju-Jitsu, oraz Anti-terror Jitsu.
Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę instruktorów z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu zajęcia odbywają się w sposób metodyczny i bezpieczny dla uczestników.
Uczestnicy poznają stopniowo zasady obrony i ataku, od technik podstawowych, aż po techniki bardziej złożone.
Treningi prowadzone są w sposób przekrojowy, rozwijane są zarówno techniki w pozycjach stojących, umiejętność radzenia sobie w parterze, jak i techniki z zakresu samoobrony.
Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie nauki samoobrony, aby podczas nauki sztuk walki uczestnicy rozwijali w sobie umiejętności skutecznego wyjścia z sytuacji zagrożenia, by nie byli jedynie dobrymi sportowcami, ale również potrafili zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
Dodatkowymi elementami wkomponowanymi w program zajęć są ćwiczenia ukierunkowane, aby stopniowo podnosić kondycję fizyczną i psychiczną oraz wydolność organizmu, co umożliwia skuteczny progres nie tylko w uprawianiu sztuk walki, ale również w innych dziedzinach aktywności poza sekcyjnej.

Nabór do sekcji jest prowadzony przez cały rok akademicki, a program zajęć jest dobrany tak, aby nikt nie był „stratny” bez względu na moment, w którym do nas dołączy.

Sekcja dedykowana jest dla osób pełnoletnich bez górnego limitu wieku, więc jeśli tylko masz chęć spróbowania swoich sił w sztukach walki, to nigdy nie jest za późno by zacząć swoją przygodę.
.........................  

 

     
     

 

11 września 2015