Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka Nożna
Prowadzący: Aleksander Fangor        
           
Kontakt: +48 502 172 707        
  aleksfangor@gmail.com        
           
Kiedy i gdzie: zajęcia w semestrze letnim   Katowice, ul. 11 listopada 16, boisko Szopienice
       
       
           
Opis: W okresie od października do marca zapraszamy na treningi futsalu.
           
 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

 

11 września 2015