Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Siatkówka Mężczyzn


 

Prowadzący: Krzysztof Zabielny        
           
Kontakt:  +48 602 223 159        
  krzychuzabielny@op.pl      
           
Kiedy i gdzie: Poniedziałek 19:00 - 20:30  
      Sosnowiec, ul.Żytnia 12
  Środa 18:00 - 19:30  
           
 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

           
   

 

11 września 2015