Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Taniec Towarzyski

Prowadzący:             Szymon Wójcik

 

Kontakt:                        +48 600 573 253

 

Kiedy i gdzie:              Wtorek                17:30 - 20:00                           Katowice, ul.Grażyńskiego 53, PiPs

 

 Opis:                      Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

                                     Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

                                     Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ

 

                                     Start zajęć 9.10.2018

 

Kurs tańca prowadzony jest zwykle od poziomu podstawowego i sukcesywnie rozwijany przez cały okres trwania zajęć (w miarę możliwości utworzona może zostać grupa zaawansowana).

Tematyka obejmuje tańce standardowe oraz latynoamerykańskie. 

 

Ważne:                      Wymagane jest posiadanie obuwia zmiennego

                                     Koszt zajęć 80zł/semestr, 15zł/jednorazowe wejście (tylko z ważną legitymacją AZS UŚ)
 
                                  
 
 

 

 

11 września 2015