AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Aerobik
     
     
     
         
           
         
         
         
           
     
           
   

przyjemności, nie robimy sprawdzianów, nie oceniamy;) 

 

10 września 2015

INSTRUKTOR:

  • Renata Fangor

 

KONTAKT:

  • r.fangor@gmail.com

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ + karnet 75 zł
  • PONIEDZIAŁEK 18:00 - 19:00
  • ŚRODA 17:30 - 18:30

 

ul. Bankowa 12, K-ce, sala 102

 

Zajęcia w semestrze letnim ruszają  24.02.2020.

TBC (Total Body Conditioning), czyli trening ogólnorozwojowy obejmujący ćwiczenia wzmacniające oraz wysiłek aerobowy, poprawia kondycję i wytrzymałość mięśniową. W treningu wykorzystujemy ciężarki.

Poziom: dla wszystkich

Zajęcia odbywają się na sali z matami, więc ćwiczymy bez butów.

 

ZAPRASZAM  STUDENTÓW LAT STARSZYCH ORAZ ABSOLWENTÓW!

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.*

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ 2019/2020 oraz karnetu. Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na konto AZS UŚ. 

 

Koszt: karnet semestralny 75 zł    

                 

*Zasady zaliczenia przedmiotu WF:

- wymagana obecność na 12 treningach sekcji w semestrze (możesz odrobić na drugiej grupie)

- karnet oraz legitymację AZS UŚ należy nabyć zanim przyjdziesz na zajęcia

- trenujemy dla własnej przyjemności, nie oceniamy, nie robimy sprawdzianów

 

©2019 AZS UŚ