Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 3-5.05.2019.

 

Do pobrania: 

Komunikat organizacyjny nr 1

Komunikat organizacyjny nr 2

Regulamin techniczny

Plakat

 

 

 

 

 

 

AMP W TRÓJBOJU SIŁOWYM