Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Disc Golf

Prowadzący:         Leszek Binert  

 

Kontakt:                 leszekbinert@op.pl            602 313 418

 

Kiedy i gdzie:        Wtorek 15:00- 16:30           MOS, ul.Paderewskiego 46a, 40-282 Katowice 

 

 

 

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ

Brak dodatkowych opłat za zajęcia.

 

 

.........................          
     

 

11 września 2015