Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitymacja AZS UŚ 
 • potwierdza członkostwo w  Akademickim Związku Sportowym Uniwersytetu Śląskiego i uprawnia do uczestniczenia w zajęciach sekcji AZS UŚ

 • uprawnia do startu w zawodach organizowanych przez AZS, czyli Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Śląska

 • całodobowa ochrona na całym świecie z ubezpieczeniem NNW

 • uprawnia do zniżek związanych z programem ISIC (dotyczy posiadaczy ISIC-AZS i ITIC-AZS)

 • 10% zniżki na usługi noclegowe i wynajem sprzętu sportowego w COSA AZS (Wilkasy, Górki Zachodnie, Zieleniec) http://www.azs.pl/organizacja/osrodki

 • Legitymacja jest ważna przez cały rok akademicki - od 1 października 2018 do 30 września 2019

 

26 sierpnia 2015
 • legitymacja ISIC-AZS - dostępna dla studentów i młodzieży powyżej 12 lat (międzynarodowa legitymacja studencka)
 • legitymacja ITIC-AZS - dostępna dla nauczycieli, wykładowców i trenerów (międzynarodowa legitymacja nauczycielska)
 • legitymacja AZS - dostępna dla członków AZS nie będących studentami i dla młodzieży do lat 12

 

Aby przystąpić do naszego klubu oraz wyrobić/zaktualizować kartę AZS UŚ należy:

 • wypełnić odpowiedni wniosek online                                                                                                                                            ISIC-AZS  https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=14&t=1001&Id=AZSZARZADG                                                                               ITIC-AZS  https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=14&t=1269&Id=AZSZARZADG                                                                               AZS   https://polisy.voyager.pl/PolisaOnline/Wybor.aspx?U=14&t=1000&Id=AZSZARZADG

 • opłacić składkę członkowską (na rachunek bankowy Credit Agricole Bank Polska SA 48 1940 1076 3036 7159 0000 0000, tytułem skł.czł. 18/19, sekcja np.aerobik)

 • odebrać znaczek/kartę w biurze AZS UŚ - przyjdź po otrzymaniu maila z informacją o zaakceptowaniu Twojego wniosku i zawarciu ubezpieczenia 

 • jeżeli wyrabiasz nową kartę, zabierz ze sobą jedno zdjęcie (format legitymacyjny)

 • deklaracja w formacie pdf TUTAJ

 

OPŁATY CZŁONKOWSKIE 2018/2019

 •   składka  75zł studenci/pracownicy UŚ,  90zł reszta świata (polisa standard)

 • składka 120zł studenci/pracownicy UŚ, 130zł reszta świata (polisa komfort)


UBEZPIECZENIE

 • ubezpieczenie na rok 2018/2019 

POLISA STANDARD 2018/2019 - warunki ubezpieczenia

POLISA STANDARD 2018/2019 - certyfikat

POLISA KOMFORT 2018/2019 - warunki ubezpieczenia

POLISA KOMFORT 2018/2019 - certyfikat

 

 • ubezpieczenie 2017/2018

POLISA STANDARD

POLISA KOMFORT

 • wszystko o ubezpieczeniach, dokumenty dot. wypłaty odszkodowań oraz archiwum ubezpieczeń znajdziesz pod adresem:

http://www.azs.pl/legitymacje