Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:    
     
Kontakt:    
         
           
Kiedy i gdzie:        
  ......      
         
        ..........  
Opis:  

 

.........................          
Ważne:  

 

 

03 listopada 2015