AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

piłka nożna

 

 

 

29 sierpnia 2019

TRENER:

  • Aleksander Fangor

 

KONTAKT:

  • 502 172 707

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ

  • zajęcia w semestrze letnim

 

ul. 11 Listopada 16, K-ce, boisko OS Szopienice

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

©2019 AZS UŚ