AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN

 

 

 

29 sierpnia 2019

TRENER:

  • Teresa Pecold

 

KONTAKT:

  • 508 162 351

 

KOSZT:

  • karta AZS UŚ

  • WTOREK 19:00 - 20:30

  • CZWARTEK 20:00 - 21:30

ul. Spółdzielczości 21, K-ce, SP 56 

W ramach treningów sekcji piłki ręcznej rozwijane są umiejętności już opanowane i jeszcze niedoskonałe. Do sekcji trafiają wszyscy, którzy lubią piłkę ręczną, chcą w tej formie podtrzymywać lub rozwijać swoją sprawność - lubią  "walczyć".

Celem sekcji jest przygotowanie do zawodów w ramach Akademickich Mistrzostw Śląska i Akademickich Mistrzostw Polski. Udział w mistrzostwach akademickich premiowany jest punktami do stypendium rektorskiego.

Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji AZS UŚ.

©2019 AZS UŚ