Akademicki Związek Sportowy  Uniwersytetu Śląskiego

Kliknij mnie

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspinaczka Bouldering

Prowadzący:         Paweł Wyciślik

 

Kontakt:                 604 988 305

 

Kiedy i gdzie:          Wtorek                   9:30 - 11:00                   BLO Katowice, ul.Bracka 20b

                   .

 

Ważne:                   Uczestnictwo w zajęciach uprawnia do zaliczenia wychowania fizycznego.

                                 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej legitymacji                                       AZS UŚ

                                 Opłatę za zajęcia należy uiścić przed ich rozpoczęciem w biurze Klubu lub na 

                                 konto AZS UŚ.

 

                                 Koszt: 15zł/jednorazowe wejście lub 130zł/semestr

    

                                 AMP 2017/2018

16 września 2015